Starachowicka fabryka jest jedna z najszybciej wybudowanych w Europie. Zastosowane urządzenia zmniejszają zużycie energii i emisję spalin do niezbędnego minimum. Linie produkcyjne są w pełni zautomatyzowane i jedynie nadzorowane przez ludzi.
W halach zmontowano najnowocześniejsze wyciągi i urządzenia odpylające. Zastosowano też rozwiązania, które pozwolą na przykład ponownie wykorzystać ciepło z pieca, którego nadmiar będzie użyty w suszarni rozpyłowej lub maksymalnie wykorzystać wszystkie odpady powstałe w trakcie produkcji.

Zakres prac:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Instalacja klimatyzacji